Öppna föreläsningar – föreläsningar för alla!

I normala fall brukar vi bjuda in till flera öppna föreläsningar med varierande innehåll varje termin, och till dessa föreläsningar är alla välkomna. Med anledning av Covid-19 och den ökade risken för smittspridning har vi valt att ställa in dessa tillfällen tills vidare. Som läget ser ut nu kommer vi troligtvis att komma igång med den här typen av föreläsningar tidigast under våren 2022. Varmt välkommen till oss då!

Har du tips eller önskemål som gäller föreläsningarnas innehåll?
Hör då gärna av dig till Ellinor Adler på 0491 – 76 42 98 eller ellinor.adler@oskarshamn.se

Har du nedsatt hörsel? I våra lokaler har vi ett trådlöst hörselhjälpmedel som kan användas oavsett om du bär hörapparat eller inte, för att förstärka ljudet under föreläsningen. Har du behov av detta hjälpmedel så kontakta oss gärna innan föreläsningen.