Om YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning på Nova

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är eftergymnasiala utbildningar som är utformade i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som får statsbidrag. I en längre YH-utbildning består ca 25 % av arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA – Lärande i arbete. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom branschen. Varje YH-utbildning styrs av en ledningsgrupp där arbetslivet är i majoritet.

Inom Yrkeshögskolan motsvarar en studievecka 5 YH-poäng. En termin på 20 veckor blir alltså 100 YH-poäng om du studerar på heltid. Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen alternativt Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen beroende på utbildningens längd och innehåll. En YH-utbildning berättigar till studiemedel från CSN.

Tala gärna om för oss i god tid om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd så att vi hinner planera för att underlätta dina studier.

Faktablad om Yrkeshögskoleutbildning

Här kan du se samtliga utbildningar inom yrkeshögskolan

Behörighet och antagning

Antagningen till yrkeshögskolan sker i följande steg:

Behörighet – Du är behörig till yrkeshögskolan om du:

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Om du har betyg på ett annat språk än nordiska språk och engelska behöver de vara översatta av en auktoriserad översättare för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Det allra bästa är att du skickar dina betyg för bedömning till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Om du saknar betyg, kan du söka på s k reell kompetens. Då bifogar du ett personligt brev till din ansökan där du beskriver dina meriter, samt handlingar som styrker dina kunskaper. Du kan därefter bli kallad till intervju eller ett prov för att kartlägga din kompetens. Om utbildningens ledningsgrupp anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet. Mer information finns i respektive ansökningsformulär.

Särskilda förkunskaper – En YH-utbildning kan också ha krav på s k särskild behörighet, beroende på vilken inriktning utbildningen har. Till största delen handlar det om tidigare utbildning men i undantagsfall även om arbetslivserfarenhet.

Urval – Alla som uppfyller kraven för behörighet och särskilda förkunskaper går vidare till urvalsprocessen. Om antalet sökande överstiger antal platser måste ett urval göras bland de sökande. Urvalsgrunder kan t ex vara betyg eller särskilt prov.

De sökande med högst urvalspoäng antas till utbildningen och övriga reservplaceras utifrån sin urvalspoäng.

Du söker våra YH-utbildningar digitalt via en länk under respektive utbildning. Betygskopior och andra handlingar som styrker dina meriter laddas upp och bifogas ansökan. Har du inte dina handlingar i digital form kan du scanna eller fota dem.

Enstaka kurs

Från och med hösten 2017 finns det möjlighet att gå enstaka kurser inom pågående yrkeshögskoleutbildningar. Kurserna är kostnadsfria, men kostnader för litteratur tillkommer i regel. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar mellan kurserna, men lärarledda träffar på Nova ingår i alla kurser.

Bedömning av behörighet till enstaka kurs och eventuellt urval följer samma process som vid ordinarie antagning. Antal platser som erbjuds varierar från kurs till kurs. Efter genomgången kurs med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis.