Tandsköterskeutbildning får högt betyg!

Under våren 2020 har myndigheten för yrkeshögskolan genomfört en kvalitetsgranskning av Novas utbildning ”Tandsköterska”. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en hög kvalitet! Yh-myndigheten har i uppdrag att granska kvaliteten i yrkeshögskoleutbildningarna. Granskningen grundar sig på kvalitetskriterier och syftet är kontinuerlig utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna.

– Vi har hittills under årens lopp utbildat ca 145 tandsköterskor och det är roligt att få ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalité så att vi kan förse tandvården med kompetenta medarbetare. Att de är efterfrågade vet vi då många ofta har jobb redan innan de tar sin examen, säger Eva Nordlander, utbildningsledare på tandsköterskeutbildningen vid Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling.

Här hittar du mer information om tandsköterskeutbildningen>>