YH-forum 2018

Christine Linnea och Eva är på plats för att nätverka och ta del av tankar och planer runt yrkeshögskolan fortsatta utveckling. Vi lyssnar till när Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterar vad som gäller inför nästa års utbildningsomgång och hur vi som utbildningsanordnare påverkas av det rådande politiska läget. Olika möjliga utfall målas upp och detta får vi säkert anledning att återkomma till.

Under eftermiddagen föreläser Stefan Hyttfors om hur innovation, teknik och beteendeförändringar påverkar affärsverksamhet, sociala frågor och framtidens utbildningar. Vi deltar också i en workshop där vi diskuterar ämnen som distansutbildning, samverkan med arbetslivet, samverkan mellan YH-anordnare och examensgrad/genomströmning. Dagen avslutas med en presentation av den rapport som SACO publicerar inom kort kring hur yrkeshögskolan kan vara en väg att kompetensutveckla akademiker.

Christine, Linnea och Eva på YH-forum 2018

Vi åker hem med ny viktig kunskap gällande YH-utbildningar och framtiden!