Workshop kring Arena för industriell utveckling

Vår industriella näring är livsviktig för vår region. I vår regionala strategi för smart specialisering finns näringen utpekad som ett område som är viktigt, men som också kräver insatser för att öka kapaciteten.

För att ytterligare stärka vår näring så planerar vi nu att bygga en gemensam arena för den industriella utvecklingen och den omställning som många står mitt i. Starka drivkrafter som hållbarhet, nya behov, nya marknader och värdekedjor ställer krav på utveckling bland annat i form av digitalisering, automation, material och smart teknik. Det handlar om att stärka sin konkurrenskraft. För våra många företag som är underleverantörer så handlar det inte sällan om överlevnad.

Vi vill samarbeta kring att stärka vår regions industri genom att bygga en regional arena som ska kunna fungera som en katalysator och en mötesplats där stora och små företag möts och utvecklas och där det finns tillgång till kompetens och stöd från både akademier, experter och stödsystem. Vi tror att det kommer att handla om till exempel omvärldsbevakning, innovationsprojekt och scouting av avknoppningar. Målsättningen är att alla kommuner och inte minst företag från alla kommuner ska vilja delta och vara med och bidra.

Flera stora företag i vår region är redan engagerade i vår regions utveckling och har flaggat för att de vill vara med och bidra genom att samverka ytterligare med SME-företag i regionen för att stärka vår gemensamma industriella infrastruktur och attraktionskraft. Vi hoppas att vi genom arenan också kan bidra till att dessa företag möts över kommungränserna och i samverkan kring gemensamma utmaningar.

Nu fortsätter arbetet med att förbereda en ansökan.