Webbinarium hållbart företag

Inspiration för företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material. Utbildningssatsningen BioLyftet riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vi välkomnar dig till ett digitalt seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, begrepp och terminologi samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter.

Datum och tid: 4 juni, kl. 08.00-09:15, med möjlighet till samtal och frågestund efter seminariet
Plats: Digitalt via Teams
Här anmäler du dig, senast den 2 juni>>
Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Erbjudande

Om intresse finns så kan en två-dagars utbildning ordnas på plats i Oskarshamn VT21, även den är kostnadsfri (för den som vill komma igång snabbare ordnar Biolyftet utbildningar på andra platser i Sverige under HT20).

Biolyftet

Initiativet till BioLyftet kommer från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Initiativet projektleds av RISE IVF och finansieras i ett första steg av Naturvårdsverket. Läs mer om BioLyftet här>>

BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer om BioInnovation här>>

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår Koordinator Anna Rockström>>