Vi välkomnar Linköpings universitet

Linköpings universitet går nu in som medlem i ägarföreningen bakom Atrinova och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete i innovationsfrågor.


Jöns Wahlström, ordförande i Trinova Akademi och Företagsutvecklingsförening

– Vi är jätteglada att vi lyckats knyta ett starkt universitet till Trinova-samarbetet. Vi arbetar med att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential. Bara under 2018 har 20 nya bolag bildats inom ramen för vår verksamhet. Merparten av våra projekt är kunskapsintensiva med högt teknikinnehåll. Det gör att kopplingen mot forskning och utveckling, som Linköpings universitet bidrar med, utgör en viktigt faktor för att ytterligare öka vår förmåga att vara med och skapa hållbar tillväxt i mittlänet.” säger Jöns Wahlström, ordförande i Trinova Akademi och Företagsutvecklingsförening.


Peter Värbrand, Vicerektor vid Linköpings universitet

– Linköpings universitet ser med stort intresse fram emot att delta i arbetet inom Atrinova. Vi känner Oskarshamn som en dynamisk industristad med en tradition för nytänkande och innovationer och en miljö från vilken LiU rekryterar många duktiga studenter. Genom Atrinova hoppas LiU kunna stärka banden till regionen runt Oskarshamn. Vi hoppas även att LiU´s ställning som ett ledande internationellt forskningsuniversitet skall kunna medverka till att ytterligare utveckla industrin i regionen. Därför ser LiU det som viktigt att också företag från grannkommunerna Mönsterås, Hultsfred och Högsby deltar i arbetet inom Atrinova, säger Peter Värbrand, Vicerektor vid Linköpings universitet.

Läs mer om ägarföreningen bakom Atrinova: Trinova Akademi och Företagsutvecklingsförening>>

Läs mer om Atrinova>>