Vi välkomnar fem småländska Sparbanker

Häradssparbanken i Mönsterås, Högsby Sparbank, Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, Virserums Sparbank och Ålems Sparbank går nu in som medlemmar i ägarföreningen bakom Atrinova affärsutveckling AB (Trinova) och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete.

– Vi är jätteglada att vi lyckats knyta dessa banker till vår verksamhet. Vi arbetar med att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential och hittills under 2019 har 14 nya bolag bildats inom ramen för vår verksamhet. Kopplingen till bankerna bidrar med en viktig faktor för att ytterligare öka vår förmåga att vara med och skapa hållbar tillväxt i mittlänet, säger Katharina Hultgren, Atrinova affärsutveckling.

– En av de viktigaste fundamenten i Sparbanksidén är en rikt näringsliv och goda förutsättningar för företagande i våra bankens verksamhetsområden. Vi vill vara en aktiv part för att skapa utrymme för detta. Ett naturligt steg i denna process är ett gemensamt medlemskap i Trinova från de sparbanker som verkar i mittlänet, säger Joakim Malmdal vd Högsby sparbank och bankernas representant i Trinovas styrelse 2020.

Här kan du läsa artikeln ”har en gemensam vilja att stärka näringslivet” som publicerades i Oskarshamns-Tidningen den 7 november>>


Bengt Karlsson Moberg, Vice ordförande i Atrinova affärsutveckling; Niclas Petersson, VD Ålems Sparbank; Daniel Lang, VD Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank; Christel Ödell, VD Häradssparbanken i Mönsterås; Jöns Wahlström, ordförande i Trinova Akademi och Företagsutvecklingsförening; Gunnel Olsson Örbäck, VD Virserums Sparbank; Katharina Hultgren, Verksamhetsansvarig Atrinova affärsutveckling; Joakim Malmdahl, VD Högsby Sparbank