Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

PRESSMEDDELANDE 2017-11-14

 Forskaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet har i stor konkurrens tilldelats medel från Vetenskapsrådet för sitt forskningsprojekt om metangasproduktion av mikroorganismer i urberget. Projektet bygger på studier som Henrik tidigare har bedrivit vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn.

 

Henrik Drake har under flera år bedrivit forskning utifrån forskningsplattformen Nova Forskning och Utveckling, vid Svensk Kärnbränslehantering (SKB) AB:s anläggningar, främst den underjordiska anläggningen Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Studierna, som har inneburit upptäckter av livsformer och processer djupt nere i berggrunden vilka tidigare inte varit kända, har rönt stor uppmärksamhet. Nu beviljas Henrik Drake 3 miljoner kronor i projektmedel från Vetenskapsrådet för att kunna fortsätta sin forskning i ämnet.

De tidigare studierna kunde belägga att mikroorganismer levt av växthusgasen metan djup ner i berggrundens sprickor, och att de gjort det under så lång tid som flera hundra miljoner år.

Henrik Drake, Linnéuniversitetet, berättar om projektet:

  • Genom mina studier vid Äspölaboratoriet har jag varit med att ta fram en metodik som är perfekt lämpad för att leta efter dessa urgamla livsformer i bergets sprickor. Nu får jag chansen att i detalj undersöka dessa processer på Äspölaboratoriet, men även på andra platser i Sverige och på andra kontinenter. Detta kommer att ge ny kunskap om hur utspridd produktionen och konsumtionen av metan är i jordskorpan, av relevans bland annat vid modellering av växthuseffekten.

Vetenskapsrådets sakkunniga granskares mycket positiva bedömning av ansökans vetenskapliga innehåll visar att forskningen som bedrivs vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn håller hög internationell klass.

Henrik Drake igen:

  • Det är väldigt hög konkurrens och endast en liten andel av alla de ansökningar som kommer in varje år beviljas medel från Vetenskapsrådet. Detta gör mig än mer motiverad och inspirerad att driva projektet under de kommande fyra åren.

För mer information:
Henrik Drake
0703-642 672
henrik.drake@lnu.se