Atrinova välkomnar Västerviks kommun

Vi välkomnar Västerviks kommun som ny partner i Atrinovas ägarförening Trinova. Atrinova Affärsutvecklings ägarförening Trinova utökas ytterligare då Västerviks kommun går in som ny medlem. Föreningen finns för att driva olika utvecklingsfrågor i regionen för ett bredare och starkare näringsliv. Föreningen har en styrelse bestående av ledningarna flera stora företag, kommuner och akademiska aktörer som partners.

– Medlemskapet kompletterar de möjligheter som sedan tidigare erbjuds företag i Västerviks kommun. Vi ser med glädje och tillförsikt fram mot att öka samverkan med näringslivet, Oskarshamn och övriga medlemskommuner inom företags- och kompetensutvecklingsområdet. Säger Ulf Kullin, förvaltnings- och näringslivschef i Västerviks kommun och nu ny styrelsemedlem i Trinova.

– Som ordförande i Trinova är jag jätteglad att vi med Västervik som ny medlem ytterligare utökar samarbetet kring innovation och utveckling i vår region. Vi är nu verksamma i fem kommuner vilket ger ännu större möjlighet att driva utvecklingsprojekt och stödja satsningar där näringsliv och kommuner kompletterar och stärker varandra, säger Jöns Wahlström, VD Oskarshamn Energi.

– Västerviks kommun har sedan länge ett tätt samarbete med Västervik Framåt AB och vi hoppas att vi tillsammans både kan bidra och ta del av utvecklings- och innovationsmöjligheterna som finns inom Trinova, säger Ulf Kullin.

– Genom att kroka arm tillsammans kan vi ge ett ännu bättre stöd till innovativa, nytänkande entreprenörer och företag som vill utvecklas i regionen. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Västerviks kommun och Västervik Framåt utveckla näringslivet, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Affärsutveckling.

Styrelsen i föreningen utgörs av följande personer:
• Jöns Wahlström (Oskarshamn Energi AB) ordf.
• Bengt Karlsson (Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling), vice ordf.
• Peter Magnusson (Scania)
• Jenny Wirandi (OKG AB)
• Magnus Arbell (Uniper)
• Pär Grahm (SKB AB)
• Stefan Svensson (Elajo)
• Maria Swartz (Linköpings Universitet)
• Kalle Östergren (Arbetsförmedlingen)
• Joakim Malmdal (representant för fem sparbanker i regionen: Högsby Sparbank, Häradssparbanken, Lönneberga Tuna Vena Sparbank, Virserums Sparbank, Ålems Sparbank)
• Michael Leijonhud (Hultsfred kommun)
• Anders Johansson (Högsby kommun)
• Rolf Persson (Oskarshamns kommun)
• Thomas Svensson (Mönsterås Utvecklings AB)
• Ulf Kullin (Västerviks kommun)
Adjungerad i styrelsen: Landshövdingen (Länsstyrelsen Kalmar län)

Atrinova är medlem i branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är Sveriges nationella förening för inkubatorer och scienceparks.

Här hittar du mer information om Atrinova Affärsutveckling AB>>