Välfärdsteknik

Vill du öka dina kunskaper inom området Välfärdsteknik?

Nu startar Nova en kortare utbildning på 50 yrkeshögskolepoäng för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen läser du på halvfart under 20 veckor och den ger dig höjd kompetens för den digitala teknik som kan ge den enskilde trygghet, frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga.

Vem vänder vi oss till?
Utbildningen vänder sig till flera personalgrupper inom vård och omsorg. Främst undersköterskor, men även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och stödpedagoger. Upplägget är distansstudier med regelbundna fysiska lärarledda träffar. Utbildningen omfattar 50 YH-poäng och genomförs på halvfart under 20 veckor Träffarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Här hittar du mer information om utbildningen i välfärdsteknik samt en länk till ansökan>>