Tracy of Sweden – omvälvade för skogsindustrin

Tracy of Sweden i Bösebo med Johnny Edvardsson i spetsen, är först ut i världen med att ursprungsmärka träd digitalt. En affärsidé som länge har efterfrågats på den globala marknaden, inte minst för att motverka skogsskövling.

– Tekniken som registrerar ändytan på varje stock kommer från SAAB, det sitter samma bildanalys i deras stridsflygplan. Vi har endast arbetat om tekniken och med bildanalys ser man trädets unika snittyta och gör trädet spårbart från den gps-position det hade när trädet stod upp. Med den tekniken blir varje stock spårbar från stubben i skogen och över landsgränser ända fram till slutprodukt. Snittytan är att likna vid trädens fingeravtryck, säger Jonny Edvardsson.

Jonny Edvardsson visar Katharina Hultgren från Atrinova Affärsutveckling AB två trästycken som han digitaliserat med systemet Tracy Forest.

– Om allt går enligt planerna hoppas vi att Tracy of Sweden tar fart ordentligt under 2020, jag tror att det här är början på en stor omvälvning för hela skogsindustrin. På lite sikt kommer man att se samband man inte sett tidigare, säger Jonny Edvardsson och tillägger att det lokala stödet från Atrinova varit viktigt för utvecklingen av företaget och affärsidén.

Lär artikeln om Tracy of Sweden som publicerades på barometern.se 2019-05-15>>

Läs mer om vårt affärsutvecklingsbolag Atrinova Affärsutveckling AB>>