The Underground Space Challenge i Oskarshamn

12-13 februari hölls årets konferens ”The Underground Space Challenge”, en vetenskaplig konferens där man diskuterade vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet och hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Konferensen samlade 60 personer från Akademien, Forskningsinstitutioner och företag. Länder som bl a Frankrike, Spanien, Norge, Finland och Sverige var representerade.

Det finns ett stort intresse från forskarvärlden och industrin, i Sverige och internationellt, att använda Äspölaboratoriet för forskning och teknisk utveckling. Oskarshamns kommun, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillsammans med flera av Sveriges universitet (Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet) stöttar arbetet med att utveckla Äspölaboratoriet till forsknings- och innovationsinfrastruktur och att utveckla verksamheten inom nya områden.  Det är ett gemensamt arbete, med goda resultat, som pågått i mer än 10 år.

Äspölaboratoriet är regionens främsta tillgång för forskning, teknisk utveckling, innovation samt test och demonstration. Redan idag erbjuder anläggningen en öppen miljö tillgänglig för externa organisationer och därmed till samverkan mellan stora nationella företag och mindre regionala företag men även möjligheter för regionala entreprenörer inom bl.a. tjänste- och servicesektorn. Utveckling av Äspölaboratoriet till en forsknings- och innovationsinfrastruktur skapar också arbetstillfällen i regionen för personer med specialistkompetens.

En forsknings- och innovationsinfrastruktur har också möjlighet att spela en roll i arbetet med att lösa samhällets utmaningar globalt inom t.ex. samhällsbyggande, klimat och nyttjande av naturresurser.

Oskarshamns kommun, KTH och SKB har lagt resurser på utvecklingsarbetet under många år och planerar att fortsätta med det i syfte att Äspölaboratoriet ska finnas kvar och bidra till regionutvecklingen även efter det att anläggningen fullgjort sin uppgift inom SKB:s uppdrag. Andra aktörer har också bidragit med resurser till utvecklingsarbetet, så som Tillväxtverket, Vinnova, Regionförbundet och Vetenskapsrådet.

 

2018 – NGL Conference