Temadag: Hur ser framtidens YH-utbildning till Integrationspedagog ut?

I juni är det dags att lämna in ansökan till YH-myndigheten och därmed ansöka om fler intag till YH-utbildningen ”Integrationspedagog”. Integrationspedagog är en utbildning som bedrivs hos oss i samverkan med Campus Värnamo och Jönköping University (huvudman för utbildningen). Innan vi gör en ansökan vill vi gemensamt samla in arbetsgivarnas framtida behov. Det är viktigt att vi får veta hur de ser på arbetsmarknaden för kommande Integrationspedagoger.

Den 16 januari träffades därför representanter från olika verksamheter för att aktualisera och diskutera frågor som: HUR vi ska arbeta med integration, VEM/VILKA som ska ansvara för detta och HUR en Integrationspedagog kan vara en resurs i integrationsarbetet. Under dagen pratade man om det framtida kompetensbehovet i integrationsarbetet inom de olika verksamheterna, på både kort och lång sikt. I artikeln nedan kan du bland annat läsa om hur de studerande som går utbildningen idag ser på sin utbildning och sin framtida arbetsmarknad.

2019-01-23_ostrasmaland.se_Integrationspedagog: ”Arbetsgivarna måste börja tänka mer långsiktigt”>>

Här kan du läsa mer om utbildningen>>

Temadag framtidens YH-utbildning till Integrationspedagog
Integrationspedagog – Ett framtidsyrke?