Stort intresse för Novas utbildningar

I höst startar rekordmånga utbildningar i Novas regi, och det är många sökande till de flesta utbildningarna med i genomsnitt närmare tre förstahandssökande per utbildningsplats.

Produktionsteknikutbildningen har slagit rekord med 68 ansökningar till 25 utbildningsplatser, men den populäraste utbildningen är fortsatt Tandsköterska, med 6 sökande per plats. Efter att ha haft en paus under ett par år har driftteknikerutbildningen återuppstått i ny tappning, och även den utbildningen visar ett gott söktryck.

Utbildningen Stödpedagog, som genomförs i samarbete med Jönköping University och Campus Värnamo, har också många sökande. När ansökningstiden gick ut hade 32 personer sökt utbildningen med studieort Oskarshamn.

Till hösten kommer för första gången en grupp att läsa till VVS-ingenjör med Nova som bas. Det sker genom ett samarbete med Campus Nyköping.

– Det är verkligen roligt att så många vill studera hos oss, säger Eva Lindberg Petersson, verksamhetsledare för Novas utbildningar. Att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till välutbildad personal betyder mycket för regionens fortsatta utveckling.

Även ledningsgruppen för Produktionsteknik är nöjda med söktrycket till den utbildningen.
– Många har upptäckt fördelen med att studera på distans och kunna jobba kvar på sina ordinarie arbeten parallellt med studierna, säger Per-Ola Svensson, Scania, som är ordförande i ledningsgruppen.

Här hittar vårt aktuella utbildningsutbud>>

Vi hälsar både de som läser hos oss sedan tidigare och alla nya studerande varmt välkomna till en ny terminsstart i höst!