Storslam i årets ansökningsomgång gällande yrkeshögskoleutbildning!

Vi firar! Anton Sejnehed (S), Alexandra F.Tegnemo (Nova), Eva Nordlander (Nova), Eva L.Petersson (Nova), Andreas Erlandsson (S), Lena Granath (V), Eva-Marie Hansson (M), Caroline Oscarsson (Nova), Bengt Karlsson (Nova)

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) idag meddelat vilka ansökningar som beviljats statsbidrag, står det klart att vi fått klartecken för tre utbildningar. Det gäller nya utbildningsomgångar till Produktionsteknik och Specialistundersköterska – äldre samt en helt ny utbildning till Stödpedagog som ges i samarbete med Jönköping University.

”Det är fantastiskt roligt för Oskarshamn och vår region!” säger verksamhetsledaren för Novas utbildningar, Eva Lindberg Petersson. ”Jag tror att vår samverkan med olika aktörer i och utanför länet är en framgångsfaktor. Dessutom har vi fått goda omdömen efter att ha blivit granskade av YH-myndigheten. Utbildningarna är också starkt uppbackade av arbetsgivarna.

Den nya utbildningen Stödpedagog leder till fördjupad kompetens för personal inom funktionshinderområdet. Samtliga utbildningar kommer att vara sökbara under våren och starta i höst.

I Kalmar län beviljades 10 utbildningar av totalt 17 ansökningar i år, vilket kan jämföras med 2017 då vår region endast fick en utbildning beviljad av 22 ansökningar. För att få en utbildning beviljad krävs att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier, som MYH utgår ifrån när de bedömer ansökningarna. Rekryteringsbehovet utgör det viktigaste underlaget vid beslutet.

Här hittar du med information om utbildningarna:

Stödpedagog>>

Specialistundersköterska – äldre>>

Produktionsteknik>>