Stöd till företagen i Coronakrisen

Att leda ett företag är alltid en utmaning men få hade nog kunnat gissa hur stora direkta effekter spridningen av Coronaviruset skulle ge inom näringslivet. Många företagare känner sig ensamma i en mycket tuff situation där det krävs mängder med operativa beslut, ofta under hård press med oroliga medarbetare, kunder och en förvirrad omgivning.

Behöver du en neutral samtalspartner och ett bollplank för att diskutera tankar och idéer så kontakta oss gärna. Vi följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi prioriterar digitala möten och telefonsamtal och vid eventuella fysiska möten ska alla känna sig trygga med att nödvändiga försiktighetsåtgärder är vidtagna.

Vi vill också uppmana alla att gemensamt göra det vi kan för att stötta våra företag att stå starka när pandemin är över. Vi får heller inte glömma att även i de mest utmanande tiderna finns det möjligheter, som vi får identifiera längs vägen med gemensamma krafter.

Du hittar mer samlad information till företagare till följd av coronaviruset här

Håll i, håll ut, och håll avstånd!