Söker du och ditt företag kapital för expansion?

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Till den 22 augusti 2019 tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Anmälan
Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@investeraresydost.se. Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mail. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig. Investeringsträffen för utvalda företag arrangeras den 10 oktober 2019.
Vid investerarträffarna deltar ca ett 20-tal investerare.

För vem?
Är du i ett företag i Kalmar- eller Kronobergs län som står inför tillväxt och har kapitalbehov för att växa ut på större marknader, utöka organisationen mm? Eller är du i ett mindre bolag med stor tillväxtpotential där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att din verksamhet och för att era produkter och tjänster ska nå ut nationellt eller internationellt? Finns det klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr (har ibland varit upp till 10-15 mkr)?

Då kan investerareträffen vara något för ditt företag! Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Hur går det till?
Arbetsgången inför en investerareträff – se bifogad fil.

I Sydostregionen har vi tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronobergs län under 2012 startat Investerare Sydost. Ett nätverk som består idag av en lista på 160 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartners.

Mer information om Investerare Sydost hittar du här.

Info / kontakt
Mats Olsson
Investerare Sydost
c/o Kalmar Science Park
mats.olsson@investeraresydost.se
070-521 16 94