Söker du och ditt företag kapital för expansion?

Är du ett företag i Kalmar- och Kronobergs län som står inför tillväxt och har kapitalbehov för att växa ut på större marknader och utöka organisationen mm.

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare

Investeringsträffen för utvalda företag arrangeras den 28 maj 2019.
Vid investerarträffarna deltar ca ett 20-tal investerare.
Intresseanmälan görs till Katharina Hultgren senast den 2 april 2019.

Mer information om Investerare Sydost hittar du här.