Samverkan mellan universitet och kommun leder till Karriärdag för gymnasieungdomar

Ytterligare ett konkret resultat levereras i spåren av det samarbetsavtal som tecknades mellan Linköpings universitet och Nova/Oskarshamn kommun tidigare i år. Nu genomförs en gemensam satsning på gymnasieungdomar i Oskarshamn. Det sker inom ramen för forskningsprojektet FunMat-II som är ett kompetenscentrum inom materialvetenskap vid Linköpings universitet. Oskarshamns kommun är partner i kompetenscentret och deltar via Nova och Oscarsgymnasiet i ett projekt inom kompetenscentret med syfte att hitta verktyg och metoder för att öka antalet gymnasiestudenter som läser vidare på universitetet inom teknik- och naturvetenskap.

Tisdagen den 13 november klockan 14:00 slår vi gemensamt upp portarna till Karriärdagen på Oscarsgymnasiet. En dag när vi hälsar nuvarande och tidigare gymnasieungdomar vid Oscarsgymnasiet välkomna att träffa företag och lyssna till berättelser om karriär och studentliv. Medverkande företag, som även kommer att finnas på plats under dagen är: AB Pod, BeGe, OKG, Press Kogyo, Saft, Scania, SKB, Södra och WSP.

Välkommen du också!

Hela programmet för dagen hittar du här>>