Samverkan för regionens utveckling

Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur (FoI-råd) har haft ett möte. Rådet är ett forum för informationsutbyte, samråd och samverkan inom: forskning, utveckling, innovation och kompetensutveckling. I rådet sitter representanter från offentlighet, akademi och industri, lokalt, regionalt och nationellt, som bidrar med sin kompetens och sina nätverk.

De områden som arbetet i rådet fokuserar på är utveckling inom näringsliv, utvecklingen inom industri och offentlig sektor samt teknik och digitalisering.

Rådet utgör ett stöd för Oskarshamns kommun och övriga deltagande organisationer.

Rådet medverkar till att:

– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Medlemmar i FoI-rådet:
Ordinarie:
Claes Thegerström, Senior rådgivare (Ordförande)
Ulf Karlsson, KTH och Linköpings universitet (Operativ föreståndare)
Folke Snickars, Senior rådgivare
Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Thomas Carlzon, Länsstyrelsen
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun/Additivt teknikcenter
Gunnar Landgren, KTH
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Rickard Bucksch, Linnéuniversitetet
Jan Karjalainen, OKG
Björn Mårlid, Saft
Peter Magnusson, Scania
Alexander Lindqvist, SKB
Magnus Arbell, Uniper
Adjungerad:
Ingela Ottosson, Kommunalråd, Oskarshamns kommun
Anna Rockström, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Katharina Hultgren, Atrinova affärsutveckling

Från vänster: Anna Rockström, Ulf Karlsson, Rolf Persson, Ingela Ottosson, Rickard Bucksch, Claes Thegerström, Gunnar Landgren, Michael Leijonhud, Magnus Arbell, Jan Karjalainen, Folke Snickars, Björn Mårlid, Peter Värbrand, Ingeborg Eriksson, Peter Magnusson, Bengt Karlsson Moberg.