Riksdagsledamot besökte utbildning

Under fredagen besökte riksdagsledamot Laila Naraghi yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik och klassen PT16 som nu läser sin fjärde termin av fem. Syftet med besöket var att ta del av de studerandes syn på yrkeshögskoleutbildning och karriärmöjligheter.