Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur…

Idag har Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur haft möte hos Landshövding Thomas Carlzon. Rådet arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt och gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Från Nova deltog Bengt Karlsson, Anna Rockström och Katharina Hultgren.