Produktionstekniker tar examen

Snart är det dags för Nova att förse arbetslivet med ytterligare ett gäng nyblivna produktionstekniker!

Klassen, som påbörjade utbildningen 2016, är nu på upploppet och gör idag sin muntliga redovisning av projektarbetet som de genomfört ute på sina respektive arbetsplatser. I nästa vecka ska den skriftliga rapporten lämnas in, och den 30 november är det äntligen dags för examen. Denna klass har haft ovanligt stor geografisk spridning, från Teckomatorp i söder till Hakkas i norr.

Är du intresserad av att läsa till produktionstekniker? Vi startar nästa omgång av utbildningen i augusti 2019, och ansökan öppnar i mitten av mars.
Läs mer om utbildningen till produktionstekniker>>