Paradigmskifte inom yrkeshögskolan


Vi vill ligga i framkant
Utvecklingen inom yrkeshögskolan går snabbt, och för att vara ”på banan” och bedriva utbildning med god kvalitet behöver vi hålla oss à jour med vad olika förändringar innebär i praktiken. Nova har därför tagit initiativ till en tvådagars fortbildning för alla som administrerar och undervisar i en yrkeshögskoleutbildning. I morgon samlas ett 25-tal personer, som representerar olika yrkeshögskoleutbildningar i länet samt på Gotland, till en utbildningsdag på Nova med fokus på kvalitet i YH-utbildningar, och vilka konsekvenser den nyligen införda ”Sveriges referensram för kvalifikationer” (SeQF) får i praktiken. Kurledare är Torbjörn Matsson, senior advisor vid Jönköping University. Utbildningen genomförs i samarbete med Regionförbundet.

SeQF är nytt inom YH, vad innebär det i praktiken?
SeQF bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till.
Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Mer information om SeQF>>