På besök i Kalmar län

Den 23 oktober kommer statsministern Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet till vårt län. Då vill vi passa på att berätta att det som Nationella innovationsrådet vill åstadkomma på nationell nivå runt om i landet gör vi redan här!

Oskarshamns råd för forskning- och innovationsinfrastruktur etablerades 2013 och arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt, gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlighet på lokal, regional och nationell nivå.

Oskarshamns Forsknings och Innovationsråd medverkar till att:
– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Via den här länken kan du även läsa en intervju med Oskarshamns Kommundirektör Rolf Persson med anledning av besöket>>

Här kan du läsa mer om rådet och dess medlemmar>>


Bild tagen när Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur hade möte i september. Från vänster: Anna Rockström, Ulf Karlsson, Rolf Persson, Ingela Ottosson, Rickard Bucksch, Claes Thegerström, Gunnar Landgren, Michael Leijonhud, Magnus Arbell, Jan Karjalainen, Folke Snickars, Björn Mårlid, Peter Värbrand, Ingeborg Eriksson, Peter Magnusson, Bengt Karlsson Moberg.