Ny kunskap redo att användas!

Idag firar vi examen! Efter fyra terminers studier kan 27 nyutexaminerade studerande inom kognitiv beteendeterapi (KBT) återvända till sina arbetsplatser med nya kunskaper. Alla deltagare som går utbildningen jobbar med behandling av något slag och kan nu lägga till en grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi på sina cv:n. Rent praktiskt innebär examen att deltagarna nu får hålla i riktade terapier under handledning.

Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar till denna kombination. Idag vet vi att den gör behandlingen effektivare än att bara använda delarna var för sig. Forskning visar också att KBT är en terapiform som är mycket uppskattad av klienter och anhöriga. KBT är vidare den idag snabbast växande psykoterapiformen.

Om man läser socialstyrelsens riktlinjer för hur psykisk ohälsa ska bemötas så är KBT det som oftast förordas framför andra insatser men bristen på KBT:are är en stor bromskloss. Det gör mig mycket glad att denna kompetens nu utökas hos verksamheter i vårt område, säger Thomas Jernhag kursledare för utbildningen.

Nova har erbjudit KBT-utbildning sedan tidigt 2000-tal och har under åren examinerat över 100 personer. Under januari 2021 startar vi upp ytterligare ett intag av utbildningen. Examenshögtiden genomförs digitalt.

Här hittar du mer information om utbildningen>>