Nova, länets största YH-anordnare

I höst startar rekordmånga utbildningar – både YH-utbildningar och utbildningar knutna till högskolor/universitet – i Novas regi, och glädjande nog är det många sökande till de flesta utbildningarna med i genomsnitt närmare tre förstahandssökande per utbildningsplats.

Den här veckan är det Drifttekniker/Processoperatörer samt Produktionstekniker som kör igång. När de börjar känna sig varma i kläderna är det ytterligare fyra nya YH-klasser som börjar sina studier hos oss.

Produktionsteknikutbildningen har slagit rekord med 68 ansökningar till 25 utbildningsplatser, men den populäraste utbildningen är fortsatt Tandsköterska, med 6 sökande per plats. Efter att ha haft en paus under ett par år har driftteknikerutbildningen återuppstått i ny tappning, och även den utbildningen visar ett gott söktryck.

Utbildningen Stödpedagog, som genomförs i samarbete med Jönköping University och Campus Värnamo, har också många sökande.

Till hösten kommer för första gången en grupp att läsa till VVS-ingenjör med Nova som bas. Det sker genom ett samarbete med Campus Nyköping.

– Det är verkligen roligt att så många vill studera hos oss, säger Eva Lindberg Petersson, verksamhetsledare för Novas utbildningar. Att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till välutbildad personal betyder mycket för regionens fortsatta utveckling.

Även ledningsgruppen för Produktionsteknik är nöjda med söktrycket till den utbildningen.

– Många har upptäckt fördelen med att studera på distans och kunna jobba kvar på sina ordinarie arbeten parallellt med studierna, säger Per-Ola Svensson, Scania, som är ordförande i ledningsgruppen.

Nova arbetar för kompetensförsörjning inom nya områden

När ansökningarna skickades in till Myndigheten för yrkeshögskolan i våras var Nova med som huvudman eller samarbetspartner i inte mindre än 8 ansökningar!

För befintliga utbildningar gäller ansökan flera utbildningsomgångar, t ex Produktionsteknik och Stödpedagog. Utbildningen Integrationspedagog har funnits tidigare, men kommer nu att få nytt innehåll och upplägg.

Tre ansökningar gäller helt nya utbildningar i Novas regi: IT-säkerhetstekniker, Psykiatrispecialiserad undersköterska och Redovisnings- och affärsutvecklingskonsult. Ytterligare två ansökningar lämnas in av samarbetspartners som, om ansökningarna blir beviljade, kommer att förlägga studiegrupper på Nova. Det gäller utbildningarna VVS-ingenjör och Inköp och upphandling.

De nya ansökningarna gör att vi breddar vårt utbud till flera områden. Men precis som tidigare är det hård konkurrens om statsbidragen, så alla ansökningar kommer sannolikt inte att beviljas. Den som funderar på att börja studera kan i alla fall förvänta sig ett gediget utbud av utbildningar även 2020 och framåt!

Vad är YH?
En Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) innebär att du som studerande får en efterfrågad kvalificerad yrkeskompetens och att arbetslivet i vår region blir försett med den kompetens de har behov av.

Här hittar du hela vårt utbildningsutbud hösten 2019>>

Kick-off på Nova 1 oktober