Full pott till Nova!

Klockan 09:00 idag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats statsbidrag och nu står det klart att vi fått två av två ansökningar beviljade. Det gäller nya utbildningsomgångar av utbildningen Tandsköterska samt en omarbetad utbildning till Drifttekniker/Processoperatör.

”Det är fantastiskt roligt! Vi stärker vår ställning som länets största YH-anordnare, och är glada att kunna fortsätta bidra med efterfrågad kompetens till både näringslivet och offentlig sektor. Vi har bedrivit YH-utbildningar på Nova sedan i slutet av 1990-talet. Utbildningarna är starkt uppbackade av arbetsgivarna. Vår långa erfarenhet och vårt omfattande kvalitetsarbete bidrar också till det lyckade resultatet. Vid granskningar har vi fått fina omdömen av YH-myndigheten,” säger verksamhetsledaren för Novas utbildningar, Eva Lindberg Petersson.

Till hösten kommer vi att erbjuda inte mindre än sex YH-utbildningar. Det är det högsta antal vi har haft hittills.

Yh-utbildningar på Nova med start hösten 2019:

Drifttekniker/Processoperatör – 80 veckor, 100%, distans med träffar i Oskarshamn

Produktionsteknik – Fem terminer, 50%, distans med träffar i Oskarshamn

VVS-ingenjör – 80 veckor, 100%, distans med träffar i Oskarshamn

Specialistundersköterska – äldre: Fyra terminer, 50%, distans med träffar i Västervik

Stödpedagog – Fyra terminer, 50%, distans med träffar i Oskarshamn

Tandsköterska – 65 veckor, 100%, distans med träffar i Oskarshamn

Här hittar du hela höstens utbildningsutbud>>

Nova fick två utbildningsansökningar beviljade av YH-myndighetenNova fick två utbildningsansökningar beviljade av YH-myndigheten. Vi firar!
Från vänster i bild: Mats Johansson, Eva Nordlander, Caroline Oscarsson, Eva Lindberg Petersson, Anna Rockström, Alexandra Flöner Tegnemo, Ewa Andersson, Linnéa Nyquist och Bengt Karlsson.

Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 med start redan 2019. I den här ansökningsomgången har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT. Samtidigt som alla 16 utbildningsområden beviljas fler platser är Data/IT det område som ökar allra mest.

Kalmar län

Sju ansökningar skickades in från Kalmar län  och tre av dessa beviljades. För att en utbildning ska beviljas krävs det att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier, som Myndigheten för yrkeshögskolan utgår ifrån när de bedömer ansökningarna. Rekryteringsbehovet utgör det viktigaste underlaget vid beslutet.

Här hittar du mer information om resultaten i årets ansökningsomgång: Mer information om ansökningsomgång 2019>>