Myndigheten för yrkeshögskolan ger utbildning högt betyg!

Under hösten har Myndigheten för yrkeshögskolan utfört en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet. Resultatet har nu kommit och den samlade bedömningen är att kvalitén är hög! En ny utbildningsomgång startar i augusti 2022, så tveka inte på att söka när anmälan öppnar den 15 mars 2022!