Miljonsatsning på kompetensutveckling i regionen

Svenska ESF-rådet har beviljat 7,8 miljoner till projektet ”Kompetenslyft Kalmar län”, där Oskarshamns kommun ingår. Projektet ska fokusera på företag och anställda inom industri och industrinära verksamhet i regionen.

Industrin i Kalmar län har drabbats hårt av den rådande pandemin. Branschen är beroende av internationell handel, vilket är ett särskilt drabbat område. Kalmar län är en industrität region med en stor industrinära tjänstesektor. Här finns totalt 1538 företag inom tillverkningsindustrin, som har en större andel sysselsatta än genomsnittet för Sverige.

I Kompetenslyft Kalmar län ska anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling så att både anställda och företag står rustade för en ny situation under och efter pandemin. Branschen, liksom hela näringslivet, påverkas av förändringar kopplade till bland annat ökad globalisering och digitalisering, enligt Sydsvenska handelskammaren. Det ställer krav på nya lösningar och ny slags kompetens.

Projektet Kompetenslyft Kalmar län omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling och Campus Västervik och med stöd av Region Kalmar län som går in med 2,9 miljoner i projektet.