Med anledning av Covid-19

Information inför höstterminen 2021

Nu när vaccinationstakten ökar i befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att stegvis återgå till undervisning på plats. Detta måste dock ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd, som börjar gälla från den 1 juni 2021, innebär att distansundervisning för vuxna upphör att gälla. Folkhälsomyndigheten anser dock att återgången bör göras stegvis. I samband med detta kommer Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling (Nova) att fortsätta säkerställa lämpliga åtgärder för att undvika smittspridningen av covid-19.

Övergången från distansundervisning till undervisning på plats kommer att ske gradvis under ordnade former. Till höstterminens start i augusti kommer följande klasser/utbildningar att vara på plats på Nova:
• Förskollärarprogrammet (FSK20) / Jönköping University
• Drifttekniker/processoperatörer (endast DP21) / Yrkeshögskola

Övriga utbildningar som är knutna till Nova kommer att bedrivas som planerat men med undervisning i digital form dvs studerande i övriga utbildningar kommer inte att ha platsbunden undervisning. Novas ambition är att samtliga utbildningar ska kunna återgå till det normala under senhösten -eller när smittläget och vaccinationstäckningen tillåter. Information om när övriga utbildningar ska infinna sig på Nova kommer att meddelas respektive utbildning i god tid.

Undantag vid examinationer och tentamen
Gällande examinationsformer och tentamen så kommer detta att ses över för varje enskild utbildning.Vid tillfällen när det finns behov av att vara på plats för specifik examinationsform så tillgodoses detta.

Novas medarbetare på plats igen
Merparten av Novas medarbetare arbetar nu på plats då Novas verksamhet kräver detta för att se till att verksamheten fungerar och bidrar med fortsatt god service.

Har du frågor?
Vid frågor rörande respektive utbildning vänligen kontakta ansvarig utbildningsledare, se kontaktuppgifter>>. Alla uppmanas och ansvarar för att ta del av vidare information på Novas- och Oskarshamns kommuns hemsida.

Externa länkar
Länk till CSN:s information gällande Corona>>
Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbsida>>
Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida>>
UD:s rekommendationer>>
Aktuell information om coronaviruset på WHO:s webbsida>>
Information om Coronavirus och Covid-19 Oskarshamns kommun>>

Information uppdateras löpande vid behov.