Med anledning av Covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer stängde Nova sina lokaler för undervisning från och med den 18/3 och i möjligaste mån kommer undervisningen att bedrivas på distans tills vidare. Har ni frågor är ni välkomna att i första hand kontakta ansvarig för respektive utbildning.

Novas personal finns tillgänglig som vanligt, dock via digitala kanaler, mail eller telefon. Vi tror och hoppas på att det finns förståelse för att omställningen kommer innebära vissa störningar i verksamheten. Vår självklara ambition är att arbeta proaktivt och få så få störningar som möjligt.

Våra kontaktuppgifter hittar ni här>>

Följande kommer att gälla fram tills dess att nya beslut tas:

Information till studerande och lärare:

  • Ingen undervisning kommer att bedrivas på plats från och med den 18 mars utan det kommer endast förekomma distansundervisning, så långt detta är möjligt. Det kommer inte heller finnas möjlighet att besöka eller bedriva självstudier i våra lokaler. Detaljer kring hur undervisningen kommer bedrivas och närmare information kring detta ges av varje utbildningsledare. Håll utkik i de kanaler du vanligen använder för att ta del av utbildningsinformation.
  • Lärare kommer att genomföra närvarokontroll vid alla schemalagda aktiviteter. Det är viktigt att du meddelar om du får förhinder.
  • Ni som läser utbildningar kopplade till universitet eller högskola ombeds att i första hand vända er till era kurs- eller programansvariga för mer information.
  • I de fall LIA (Lärande I Arbete)/VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på plats på företaget/arbetsplatsen tillåts genomförs perioden som vanligt. Studeranden som har LIA/VFU följer de riktlinjer och rekommendationer som finns på den aktuella arbetsplatsen. Skulle problem uppstå med anledning av smittspridning av Covid-19 ombeds du att omgående ta kontakt med utbildningsledare/kursansvarig
  • Till dig som studerar och som har frågor kring CSN finns det nu en sida där CSN samlat information kring studiestödet kopplat till Covid-19. Klicka här för att komma till sidan>>
    Det utreds också hur CSN kan anpassa regelverket kopplat till denna unika situation och nya beslut kan komma att fattas inom kort. Vi uppmanar alla som har frågor att vända sig direkt till CSN och hålla sig uppdaterad genom att besök sidan ovan.
  • Planerade tentamenstillfällen kommer att ses över och om möjligt genomföras på distans eller ändras till annan examinationsform. Mer information kommer inför varje enskilt tentamenstillfälle.
  • Är du utbildningskonsult och har frågor så vänder du dig i första hand till ansvarig utbildningsledare för dialog.
  • Vi uppmanar både studerande, utbildningskonsulter och personal att regelbundet ta del av aktuell information om nuläge och förändringar kring Covid -19.

Här hittar du distansverktyg som lämpar sig både för dig som studerar och dig som undervisar>>

Tips till dig som studerar på distans>>

Ny information gällande vår verksamhet publiceras här.

Publiceringsdatum: 2020-03-17, senaste uppdateringen gjordes: 2020-04-07