Linköpings universitet stärker affärsutvecklingsarbetet i regionen

Oskarshamns kommun och Linköpings universitet samarbetar sedan 2018 genom ett Intentionsavtal och nu har Linköpings universitet också gått in som medlem i den ideella föreningen Trinova. Trinova arbetar via det helägda bolaget Atrinova Affärsutveckling för att stötta nya, innovativa idéer som kan bidra till regionens tillväxt.

 Linköpings universitet kommer i Trinovas styrelse att representeras av Maria Swartz som är operativt ansvarig för universitets strategiska partnerskapsprogram. Övriga medlemmar i Trinova är Elajo, OKG, Oskarshamns Energi, Scania, SKB, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.

– Linköpings universitet ser med stort intresse fram emot att delta i arbetet inom Trinova. Vi känner Oskarshamn som en dynamisk industristad med en tradition för nytänkande och innovationer och en miljö från vilken universitetet rekryterar många duktiga studenter. Genom Trinova hoppas Linköpings universitet kunna stärka banden till regionen runt Oskarshamn och att universitets ställning som ett ledande internationellt forskningsuniversitet skall kunna medverka till att ytterligare utveckla industrin i regionen. Därför ser Linköpings universitet det som viktigt att också företag från grannkommunerna Mönsterås, Hultsfred och Högsby deltar i arbetet, säger Peter Värbrand Vicerektor vid Linköpings universitet.

Maria Swartz förklarar hur hon ser på samverkan mellan Trinova och Linköpings universitet och varför universitetet valt att bli medlem i Trinova.

– Näringslivet i Oskarshamnsregionen är väldigt intressant ur ett nationellt perspektiv och verkar inom områden där universitetet har forskarkompetens och kan delta i utmanande frågeställningar. Linköpings universitet har lång erfarenhet av att samverka med kommuner och tror att vi kan bidra till kommunernas utveckling. Linköings universitet kan vara ett komplement till de universitet och högskolor som Oskarshamn redan samverkar med.

– Linköpings universitet gör nu också en ökad satsning på att bidra till livslångt lärande genom att bygga upp kapacitet när det gäller kompetensutveckling för organisationer och näringsliv. Vi har också lång erfarenhet av innovationsverksamhet, affärsutveckling och en stark företagsinkubator där vi säkert kan finna goda samarbetsmöjligheter som gynnar båda parter, avslutar Maria Swartz.

Jöns Wahlström, ordförande i Trinova, om samarbetet med Linköpings universitet.

– Vi är glada att vi lyckats knyta ett starkt universitet till Trinova-samarbetet. Vi arbetar med att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential och bara under 2018 har 20 nya bolag bildats inom ramen för vår verksamhet. Eftersom merparten av våra projekt är kunskapsintensiva med högt teknikinnehåll är den koppling till forskning och utveckling som Linköpings universitet bidrar med en viktig faktor för att ytterligare öka vår förmåga att vara med och skapa hållbar tillväxt i mittlänet.

Trinovas styrelse
Bakre raden: Thomas Svensson/ MUAB/Mönsterås, Bengt Karlsson/Nova,
Rolf Persson/Oskarshamns kommun, Jöns Whalström/Oskarshamn energi,
Jonas Kihlberg/Elajo
Främre raden: Katharina Hultgren/Atrinova, Maria Swartz/LiU, Pär Grahm/SKB,
Peter Magnusson/Scania
Saknas på bilden gör: Johan Dasht/OKG, Kicki Svensson/Högsby, Lars Borgemo/AF,
Michael Leijonhud/Hultsfred

Här kan du läsa mer om Atrinova>>