Läs en kurs i socialrätt (steg 1) i höst

Behöver du i ditt arbete ökade kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena för att kunna fatta rättssäkra beslut? Läs en kurs i socialrätt för att se till att du har en god och aktuell kompetens inom området.

Kursen ger en introduktion till rättssystemet och en översiktlig kunskap om rättsregler inom socialrätt – innefattande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får också kunskaper inom allmän förvaltningsrätt, avtalsrätt, kommunalrätt och offentlighets- och sekretesslagen.

Sista anmälningsdag är den 10 september

Här hittar du mer information om ansökan och kostnad>>