Kvinnor behövs som affärsänglar – hur blir man en?

Kom och träffa Anette Nordvall och få tips på hur du som kvinna kan bli kapital och kompetent Affärsängel.

Kalmar torsdag 24 januari
Kl. 17:00 – ca. 19:00
Blå salongen, Stadshotellet, Kalmar.

Växjö fredag 25 januari
kl 07.45 – 09.30
Kopernikus, Videum, Växjö

Anmälan till Kalmar >

Anmälan till Växjö >

Du får bl. a. svar på frågor som:
• Vad är egentligen en Affärsängel?
• Varför just nu och varför just Du?
• Vad gör man egentligen?
• Vem kan bli det?
• Varför ska man bli det?
• Vad krävs för att bli det? Hur börjar man?
• Vad ska man tänka på?

Det här seminariet riktar sig specifikt till dig som är kvinna och är nyfiken på affärsängelverksamhet och vill veta mer och få inspiration för att komma igång och testa om du passar att engagera dig som affärsängel.

Anette Nordvall har stor och lång erfarenhet inom området. Hon är bl. a:
• Investerare och partner i STOAF, Stockholms Affärsänglar
• Medgrundare och styrelseledamot i Nordic Business Angel Network
• Investerare och Rådgivare i ASTIA Angels
• Vinnova-Wallenberg Fellow på Stanford/Nordic Innovation House, Palo Alto, CA, USA
• Mentor i Founders Institute
• Jury/rådgivare TechStar, Amsterdam
• Utsedd av DI Digital till en av Sveriges mest inflytelserika tech-investerare 2015 och 2016

Det här är första aktiviteten i en serie av seminarier och miniutbildningar inom DigInvest under 2019. DigInvest är ett delprojekt inom DigiBusiness som arrangerar aktiviteter i samarbete med Investerare Sydost. Aktiviteterna samordnas av Anna-Karin Swärd.
Syftet är att:
• Få fler kvinnor att bli intresserade av investeringar generellt.
• Få fler intressenter och kvinnor till Investerare Sydost.
• Öka investerares kunskap om investeringar i digitala bolag.
• Öka intresset för investeringar i digitala onoterade bolag.

Information:Anna-Karin Swärd, 070-586 25 79; anna-karin.sward@capiro.se. Mats Olsson, 070-5211694, mats.olsson@investeraresydost.se

I nätverket ingår Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB

Om Investerare Sydost: www.investeraresydost.se