KUNGAPARET BESÖKER NOVA

Idag har Nova haft besök av HM Konungen och HM Drottningen.

Kungaparet besökte några platser i länet tillsammans med länsledningen för att se hur coronapandemin har påverkat verksamheterna.

På Nova blev delegationen mottagen av kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson, rektor Bengt Karlsson Moberg och koordinator Annas Rockström.

Vid besöket berättade Bengt Karlsson Moberg om Novas uppdrag ”Att i samverkan med näringslivet och universiteten bidra till hållbar regional utveckling genom högre utbildning, forskning och utveckling och affärsutveckling” samt hur vi har hanterat coronapandemin och vad det har inneburit för verksamheten.

Bland annat har Nova under pandemin hanterat 700 studerande och ett nätverk på runt 300 personer helt digitalt vilket har inneburit en stor flexibilitet och forcering av den digitala utvecklingen. Genom företagslotsar från Atrinova har man kunnat stöttat företag i kris.

Kungen och drottningen visade stort intresse för det unika konceptet som Nova utgör och hur viktigt det är för att kommunen /regionen ska ha en fortsatt god utveckling.

Kungaparet betonade bland annat det positiva med att utgå från de lokala och regionala behoven.

Anna Rockström berättade om projekt Kompetenslyft Kalmar län som erbjuder länets anställda inom industrin kompetensutveckling under coronapandemin. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och leds av Oskarshamns kommun/Nova i samverkan med Campus Västervik, Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län och Region Kalmar län.

Niklas Ammert prorektor på Linnéuniversitetet berättade om hur de har hanterat coronapandemin och Länsstyrelsens Covidambassadörer på gymnasiet Tova Lindahl och Filip Molinder berättade om sitt uppdrag.

 

Vi tackar Kungaparet, hovet och länsledningen för besöket och hälsar dem välkomna tillbaka!