Kostnadsfri kompetensutveckling

Rusta ditt företag för att stå stark när krisen är över!

Nu finns möjligheten för dig och ditt företag att få kostnadsfri kompetensutveckling som ger dig verktyg för att möta framtidens utmaningar. Med anledning av rådande situation kopplat till Coronakrisen erbjuder Nova på uppdrag av Oskarshamns kommun kostnadsfri kompetensutveckling för att stärka små- och medelstora företag.

Två korta utbildningar erbjuds:

Kommunikation och förhållningssätt i kristider
Mer information om kursen hittar du här>>

Konkurrenskraftigt företag efter Corona
Mer information om kursen hittar du här>>

Insatsen finansieras av det pågående projektet, Omställning för kärnkraftens underleverantörer, ERUF, RKL och Oskarshamns kommun