Kompetensförsörjning inom nya områden

De som funderar på att börja studera hos oss kan förvänta sig ett gediget utbud av utbildningar även 2021 och framåt! Den 14 september skickade vi in ansökningarna till Myndigheten för yrkeshögskolan. I år är Nova med som huvudman eller samarbetspartner i hela fem ansökningar.

Fyra av ansökningarna gäller helt nya utbildningar i Novas regi: Digitaliserad redovisnings- och affärsutvecklingskonsult, IT-säkerhetstekniker, Psykiatrispecialiserad undersköterskaoch Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik. Ytterligare en ansökan lämnas in av en samarbetspartner som, om ansökan blir beviljad, kommer att förlägga studiegrupper på Nova. Det gäller utbildningenAffärsutvecklare besöksnäringen. Befintliga YH-utbildningar på Nova har fler intag beviljade och därför är det inte aktuellt att ansöka om fler utbildningsomgångar för dessa just i år.

De nya ansökningarna gör att vi har möjlighet att bredda vårt utbud till flera områden. Men precis som tidigare är det hård konkurrens om statsbidragen. Beskeden kring hur det har gått för våra ansökningar kommer vi att få i januari 2021. Vi håller tummarna!