Karriärdagen 2018

Universiteteten vill ha ännu fler duktiga studenter till utbildningarna inom naturvetenskap och teknik och i Oskarshamn finns en industri som söker kvalificerad arbetskraft.

Karriärdagen vid Oscarsgymnasiet är en del av utbildningssatsningen inom det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet FunMat-II vid Linköpings universitet, där FunMat står för funktionella material. Oskarshamns kommun är partner i kompetenscentret och deltar via Nova och Oscarsgymnasiet i ett projekt inom kompetenscentret med syfte att hitta verktyg och metoder för att öka antalet gymnasiestudenter som läser vidare på universitetet inom teknik- och naturvetenskap och även för fortbildning av lärare.

– Vi träffar eleverna minst en gång per årskurs, treorna och deras lärare var på LiU under populärvetenskapliga veckan, vi erbjuder gymnasiearbeten och möjligheter till utbildning och inspiration för lärare. Vi vill också visa på skillnader i vilka arbetsuppgifter man kan få före och efter en utbildning, säger Emma Björk som är forskare inom nanostrukturerade material och för dagen iklädd tröja med LiU-logga och en av värdarna för Karriärdagen.

Mikael Hedkvist och Peter Backhof, verksamhetschef för gymnasiet, är nöjda med samarbetet.
– Samarbetet med LiU ger oss också en förståelse för vad vi kan göra här för att underlätta övergången till högskolan för våra elever. Vi har i dag en större andel ungdomar som söker vidare till högre utbildning än snittet i riket och vi ser också att det blir lättare för företagen här i regionen att få tillbaka dem från Linköping, än om de läser i Stockholm eller Göteborg, säger Peter Backhof.

I Oskarshamn är arbetslösheten låg och behovet av kompetens hög. Under Karriärdagen är ett antal företag närvarande för att berätta om vilka möjligheter det finns att få spännande arbetsuppgifter på hemmaplan. Medverkande företag: AB Pod, BeGe, OKG, Press Kogyo, Saft, Scania, SKB, Södra och WSP.

Anna Rockström, koordinator Nova;  Peter Backhof, verksamhetsansvarig gymnasiet; Lotta Lindgren, utbildningschef Oskarshamns kommun; Mikael Hedkvist, rektor för teknik och naturvetenskap på Oscarsgymnasiet samt Lina Rogström och Emma Björk, biträdande universitetslektorer vid LiU.
Fotograf: Monica Westman


Broschyrerna och utbildningsbeskrivningar försvann snabbt från de uppdukade borden och frågorna var många.
Fotograf: Monica Westman

Läs mer om samarbetet mellan Oskarshamns kommun och LiU>>

Läs mer om Forskningsprojektet FuNMat-II>>