Karriärdag på Oscarsgymnasiet 26 november

För andra året i rad genomför Oscarsgymnasiet, Nova och Linköpings universitet en gemensam aktivitet på Oscarsgymnasiet den 26 november, Karriärdagen.
Fokus 2019 kommer att vara universitetsstudier med information om ”Allt en blivande universitetsstudent bör veta”.

Arrangemanget sker inom ramen för FunMat-II, ett kompetenscenter för materialvetenskap vid Linköpings universitet. Inom FunMat-II finns förutom forskning inom materialvetenskap även delprojekt inom utbildning och kompetensutveckling.

Läs mer om Karriärdagen här>>