Karriärdag 2020

Varje år genomför Oscarsgymnasiet, Nova och Linköpings Universitet en gemensam aktivitet på Oscarsgymnasiet, Karriärdagen. Arrangemanget sker inom ramen för FunMat-II, ett kompetenscenter för materialvetenskap vid Linköpings universitet. Inom FunMat-II finns förutom forskning inom materialvetenskap även delprojekt inom utbildning och kompetensutveckling.

Syfte med projektet

Att uppmuntra studenter vid gymnasiet att välja högre studier inom naturvetenskap och teknik efter gymnasiet. Detta görs genom att erbjuda aktiviter för både studenter och lärare som möjlighet till gymnasieprojekt på LiU, studiebesök, studieinformation, karriärdagen, vidareutbildning för lärare och inspirationsdagar (Populärvetenskapliga veckan, Vetenskapsdagen).

Målgrupp för Karriärdagen
Gymnasiestudenter åk 2 och åk 3 inom naturvetenskap, teknik, samhälle, estet, el- och energiprogrammet samt industriprogrammet. Karriärdagen vänder sig också till tidigare studenter vid Oscarsgymnasiet och andra som är nyfikna på universitetstudier.

Karriärdagen  2020 genomförs den 5 november. Årets tema är ”Vad gör en ingenjör”. På grund av smittspridningsrisken av Covid-19 så kommer årets Karriärdag att genomföras digitalt, via distansverktyget Zoom. Vill du också delta? Kontakta vår koordinator Anna Rockström (anna.rockstrom@oskarshamn.se) tel: 0491 – 882 78

Program 13:00-14:30
13:00 Välkomna, Emma Björk, LiU
13:05 Scania, Magnus Helgosson
13:25 KSU, Fredrik Wallin
13:45 Kort paus
13:50 SAFT, Daniel Nilsson
14:10 Livet som ingenjörsstudent, Vendela Stenholm, LiU
14:30 Slut