Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn!

För sjunde sommaren i rad anordnas kursen ”Elements of the Back-end of the nuclear fuel cycle: Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” (Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle) i Oskarshamn. Söktrycket är fortsatt mycket högt. I år antas 36 studenter från inte mindre än 15 olika länder, t.ex. Argentina, Indonesien, Kina, Peru, Sydkorea, Ukraina. Intresset i Kina är fortsatt stort, i år kommer 14 deltagare från Kina.

Kursen arrangeras av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling, The University of Illinois at Urbana-Champaign, European Master’s in Nuclear Energy (EMINE), International Atomic Energy Agency (IAEA), EIT InnoEnergy European Institute of Innovation and technology och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Den genomförs i Oskarshamn den 9-19 juni. Ett stort antal lärare och specialister från bland annat KTH, SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), liksom gästföreläsare från t.ex. Tsinghua University i Beijing medverkar i kursen. Under de sju år som kursen har bedrivits har vi tagit emot 285 deltagare från 38 olika länder.

Nyhet för året är att det även deltar yrkesverksamma personer från organisationer i Argentina, Kina och Ukraina. Deras medverkan sker via IAEA.

För att lära sig alla aspekter kring förvaring av använt kärnbränsle kommer studenterna att få undervisning om samt besöka kärnkraftverket OKG och SKB:s anläggningar i Oskarshamn: Mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Studenterna kommer även att bedriva fältstudier på Äspö och i det tidigare platsundersökningsområdet i Laxemar. De teoretiska föreläsningarna kommer att hållas på Nova. Exempel på ämnen som avhandlas är slutförvarsteknik, geologi och hydrogeologi med exempel från Äspölaboratoriet samt SKB:s arbete kring de sociala aspekterna på förvaring av använt kärnbränsle.

Den 19 juni avslutas kursen med att de studerande presenterar sina arbeten och debatterar sina erfarenheter tillsammans med kursansvariga lärare.

Här kan du läsa mer om kursen (på engelska)>>

Annika Ilmoni P4 Kalmar intervjuar två av kursdeltagarna, Anastasiia och Sergii från Ukraina>>