Jubileumsåret 2018

Visste du att Nova genom åren bland annat har varit med och utbildat 170 drifttekniker, 90 lärare, 80 sjuksköterskor och 20 poliser? Atrinova har utvärderat 190 affärsidéer och har idag 21 projekt som det arbetas aktivt med. Nova har också varit värd för drygt 60 forsknings- och utvecklingsprojekt som har bidragit till att sätta Äspölaboratoriet på världskartan. Nästan 1000 personer från olika delar av Sverige har gått någon av Novas nio KY- och YH-utbildningar. 

Det är nu 20 år sedan Oskarshamns kommun gav Nova uppdraget att vara ett strategiskt utvecklingsverktyg med uppdraget att arbeta mot långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Under dessa år har Nova utvecklats till en samarbetsplattform och arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten. Genom samverkan utgör Nova idag en kraftfull aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Verksamheten omfattar utbildning, forskning och affärsutveckling.

Jubileumsåret 2018
Ett jubileum kan firas på många olika sätt. Vi kommer att genomföra en rad olika aktiviteter där både resultat verksamheten hittills genererat och framtidsvisioner uppmärksammas. Firandet kommer att pågå under hela 2018 och kan följas via Novas hemsida och i sociala medier.

Här kan du läsa artikeln i Oskarshamns-Tidningen 2018-02-20 Fin start på Novas jubileum