Integration – utmaningar och möjligheter!

De senaste åren har integrationsfrågan varit högaktuell men arbetsmarknaden inom området har varierat mycket. De flesta HVB-hem som startades under flyktingströmmen 2015 har nu lagts ner och i många kommuner har man sagt upp personal. Det pågår många projekt och civilsamhället gör stora insatser för att främja integrationen.

Det finns dock ingen tydlig agenda för framtiden.

Nova och Campus Värnamo bedriver sedan ett par år Yh-utbildningen Integrationspedagog och bjuder den 16 januari 2019 kl 9.00 – 12.00 in till en temadag:
Integration – utmaningar och möjligheter 

Syftet med dagen är att aktualisera och diskutera HUR vi ska arbeta med integration, VEM/VILKA som ska ansvara för detta och HUR en Integrationspedagog kan vara en resurs i integrationsarbetet. Under dagen diskuteras kompetensbehovet i integrationsarbetet inom de olika verksamheterna framöver, på både kort och lång sikt.

Inbjudan riktar sig till kommuner, regioner, länsstyrelse, arbetsförmedling, civilsamhälle m.fl. i både Småland, Skåne och Västra Götaland.
Temadagen genomförs på Nova och på Campus Värnamo.
Programmet kl 9.30-11.00 sänds via videokonferens från Värnamo. Gruppdiskussionerna sker på respektive ort.

Program
9.00 – 9.30 Registrering, fika och mingel
9.30 – 10.00 Introduktion
Info om utbildningen Integrationspedagog,
Malin Ekman, huvudlärare Campus Värnamo
Förutsättningar för en ny Yh-ansökan
Niclas Stensson, utvecklingsstrateg Campus
Värnamo
10.00 – 10.45 Förutsättningar för integrationsarbete
Gulan Avci, vice ordf Riksdagens Arbetsmarknadsutskott
11.00 – 11.45 Gruppdiskussion
Arbetsmarknad och kompetensbehov
11.45 – 12.00 Återsamling och avslut

Här hittar du information om utbildningen till Integrationspedagog>>