Inbjudan till informationsmöte med KTH

Samverkan med fokus examensarbeten och kompetensutveckling


Nova och Kungliga tekniska högskolan (KTH) bjuder in intresserade företag och offentliga aktörer i regionen till ett informations- och matchmakingmöte den 4 juni i Oskarshamn.

Erbjudande

Examensarbetare
Som Sveriges största tekniska universitet kan KTH erbjuda examensarbetare inom ett stort antal tekniska områden men även inom ekonomi och samhällsplanering. KTH kan även erbjuda andra typer av studentarbeten i form av kortare projekt kopplade till specifika kurser.

Din blivande partner för kompetensutveckling

Idag arbetar KTH Executive Scool bland annat tillsammans med: ABB, Bombardier, Ericsson, Saab, Sandvik och Scania. I framtiden kanske även med ditt företag. Kom och lyssna till vad KTH Executive School har att erbjuda din organisation!

Syftet med mötet

Förmedla kunskap om hur examensarbete kan bidra i den egna verksamheten. Genomgång av vilken hjälp och stöd universitetet erbjuder, i allt från att utvärdera idéer till handledning samt vad som förväntas av det företag eller organisation som erbjuder ett examensarbete.

Presentation av KTH och KTH Executive School som partner för kompetensutveckling.

Förbered er gärna genom att fundera och skriva ner vad ni tror skulle kunna vara grund för ett examensarbete så kan ni diskutera det med KTH:s representanter på plats. Även om vi inte kan ha tekniska specialister för alla områden närvarande så kan vi snabbt förmedla kontakterna till rätt personer på KTH.

Plats Nova, Varvsgatan 15, Oskarshamn
Tid Tisdag 4 juni kl. 12:15 -14, vi bjuder på en lättare lunch från kl. 11:45
Efter mötet finns möjlighet till fördjupade diskussioner med KTH-representanterna.

Program Informationsmöte>>

Anmäl dig här>>
Sista anmälningsdag 30 maj

Kontaktperson om du har frågor:
Anna Rockström,
Koordinator, Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling
0491 – 882 78
Skicka en fråga till Anna

Gunnar Landgren,
Rektors rådgivare, KTH
Tel: 08 – 790 42 22
Skicka en fråga till Gunnar

Bakgrund: KTH och Oskarshamns kommun har nyligen signerat en överenskommelse om fortsatt samarbete med fokus på kompetensförsörjning, FoU och regional näringslivsutveckling. Cirka 15 specificerade områden för samverkan har identifierats. Läs mer>>

Sveriges största tekniska universitet

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling.

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

Den forskning och utbildning som KTH bedriver omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och utbildningarna skapar en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare.

KTH medverkar i internationella forskningssamarbeten och har en mängd olika utbytes- och gemensamma utbildningsprogram med universitet och högskolor i hela världen. KTH:s samverkan med ett ständigt växande nätverk av internationella företag, offentlig sektor och organisationer ger studenter och forskare ett brett kontaktnät att ta del av. Här kan du läsa mer om KTH>>

Examensarbete som utvecklings- och rekryteringsverktyg

Stärkt nätverkande för affärsutveckling är ett av målen i projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer”, som är medarrangör till denna aktivitet.