Idéjakt 2020!

Vi söker smarta innovativa idéer som kan utvecklas och bli till verklighet! Kanske är det just du eller ditt företag som har kläckt den där idén som ingen annan har tänkt på. Det kan till exempel vara en ny produkt eller ny tjänst på marknaden.

På grund av rådande situation med covid-19 som försvårar urvalsarbetet har beslut fattats att förlänga antagningstiden för idéjakten till 25:e januari 2021.

Här hittar du mer information om Idéjakten 2020>>