Hitta en investerare!

Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Till den 22 augusti 2019 tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Nätverket har startat med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB

http://investeraresydost.se/