Historisk avtalsskrivning

Idag undertecknades en historisk och digital avtalsskrivning mellan Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University och Eksjö, Oskarshamn och Värnamo kommun gällande utlokaliserad förskollärarutbildning.

Bristen på förskollärare är omfattande, Eksjö, Oskarshamn och Värnamo är inget undantag. För att underlätta för deras kommuninvånare att studera på högre nivå har nu ett samarbete mellan de tre kommunerna och HLK sjösatts. I höst kommer en så kallad utlokaliserad förskollärarutbildning starta med HLK som utbildningsanordnare.

Det kommer antas 25 studenter till varje utbildning, med start i höst. För studenterna ute i kommunerna kommer utbildningen se exakt likadan ut som för en student som läser på HLK i Jönköping, den enda skillnaden att de inte rent fysiskt är i samma rum som föreläsaren. Föreläsningarna kommer att hållas på HLK och streamas till föreläsningssalarna i de tre kommunerna. Men hjälp av det senaste inom digitalt lärande kommer de studenterna att ha samma möjlighet att interagera med läraren och klasskamraterna som studenterna i Jönköping.

– Den utlokaliserade förskollärarutbildningen är ett bevis på att samverkan mellan HLK och övriga samhället fungerar och det är viktigt. Nu får de som har svårt att pendla till Jönköping möjlighet att studera på högre nivå, det är en stor vinst, säger Marie Öhman, VD och akademisk ledare på HLK.

– Vi är mycket glada över samarbetet med JU och ser fram emot en högkvalitativ utbildning här i Oskarshamn. Behovet av förskollärare är stort. Detta är bra för såväl komptensförsörjningen av förskolan som alla de individer som får ytterligare möjligheter till högre studier här i vår del av regionen, säger Andreas Erlandsson, , kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

När avtalet underteckandes deltog Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn, Rolf Persson kommundirektör Oskarshamns kommun, Ingela Ottosson förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun, Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun, Ulrika Mellblom verksamhetschef förskola i Oskarshamns kommun, Bengt Karlsson Moberg rektor Nova – Utbildning FoU & Affärsutveckling, Mats Johansson förvaltningschef för Tillväxt- och näringslivskontoret i Oskarsahmns kommun.