Grand Slam för Nova – efterfrågade utbildningar till regionen!

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) den 15 april meddelat vilka som beviljats statsbidrag om att starta korta yrkeshögskoleutbildningar, står det klart att Nova fått alla sina ansökningar beviljade. Det gäller de nya utbildningarna ”Digitalisering inom tillverkningsindustrin” 20 YH-poäng och ”Välfärdsteknik” 50 YH-poäng. I samarbete med Jönköping University och Campus Värnamo ansökte Nova även utbildningen ”Hållbar interkulturell kompetens” 50 YH-poäng och även den beviljades. Precis som tidigare har det även i år varit hård konkurrens om statsbidragen.

De nya utbildningarna gör att Nova breddar sitt utbud till flera områden. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Det är möjligt för oss utbildningsanordnare att starta utbildningarna så snart vi kan och besluten gäller fram till den 30 juni 2022. Nova planerar att starta sina utbildningar under hösten 2020.

– Utbildningen ”Digitalisering inom tillverkningsindustrin” fyller ett mycket viktigt behov för oss och många andra industriföretag i området. Den digitala tekniken kommer att förändra både produkter och tillverkningsprocesser i grunden de närmaste åren. Därför behöver vi redan nu höja vår allmänna kunskapsnivå så att vi tar vara på möjligheterna med den nya tekniken i takt med att den utvecklas, säger Roger Karlsson, kompetensutvecklare på Scania som också varit med och utvecklat kursen.

– Vi tycker att det är oerhört roligt att utbildningen ”Välfärdsteknik” blir av. För att kunna bedriva en professionell omsorg kommer vi i framtiden att behöva vara både modiga och kloka i vårt arbete med att dra nytta av ny teknik. Välfärdsteknik handlar om möjligheter till att öka livskvalitet och självbestämmande för våra brukare. Det handlar också om att underlätta för personal för att de ska kunna lägga sin fokus och tid på rätt arbetsuppgifter. Därför behöver vi personal som lär sig nya tankesätt och får utökade kunskaper inom välfärdsteknik. Denna kompetens behövs både för att kunna se vilka möjligheter som finns, men också för att se vilka begränsningar som finns i olika lagrum för hur tekniken kan användas, säger Malin Beddesand, utvecklingsledare äldreomsorgen Socialförvaltningen i Oskarshamns kommun, som också varit med och utvecklat kursen.

– Det är jätteroligt att det nära samarbetet mellan arbetslivet och Nova ger så goda resultat Detta är viktigt för kompetensförsörjningen i såväl näringsliv som offentlig sektor och särskilt viktigt i den situation som råder nu, säger Ingela Ottosson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Det är första gången som konceptet med korta utbildningar prövas inom yrkeshögskolan. Syftet med korta YH-utbildningar är att ytterligare utveckla flexibilitet och svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. I ljuset av den senaste tidens händelser på svensk arbetsmarknad med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) passar utbildningarna väl för dem som till exempel är korttidspermitterade och som då kan få tillfälle att kompetensutveckla sig.

Fakta om det aktuella ansökningstillfället
Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet. Flest utbildningar beviljades inom Teknik och tillverkning (24), Data/IT (22), Ekonomi, administration och försäljning (19). Här finns exempelvis utbildningar inom välfärdsteknik, dataanalys, cybersäkerhet, fastighetsautomation, men även utbildningar inom smarta elnät och hållbar utveckling inom textil och mode.