Går du i tankarna att starta företag inom livsmedelsbranschen?

Då kan Atrinova tipsa om ett erbjudande från Livsmedelsutveckling sydost.

Hygien och livsmedelssäkerhet är en kostnadsfri heldagskurs på fyra orter i Kalmar län.

En god livsmedelshygien är grundläggande för ett företag som sysslar med mat, och det finns mycket att lära för såväl erfarna som mindre erfarna livsmedelsföretagare. På önskemål erbjuder vi nu endagsutbildningar på fyra orter i samarbete med Anticimex.

Exempel på innehåll:
– Vad är god livsmedelshygien?
– Hur förhindrar man en matförgiftning?
– Vad är HACCP?
– Vilka rutiner finns med i ett egenkontrollprogram?
– Vad innebär de fyra grupperna av hälsofaror; dvs. allergena, mikrobiologiska, kemiska
och fysiska faror?
– …och mycket mer.

8 okt. Kalmar
Företagarevägen 2. Anmälan via https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6bbcc82dcb3c

9 okt. Oskarshamn
Information om lokal följer. Anmälan via https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34a640dd4406

15 okt. Hultsfred,
Information om lokal följer. Anmälan via https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=74b0c9215f3c

16 okt. Västervik
Kristinebergsgatan 44. Anmälan via https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9ef5d61e53f6

Målgrupp: restauranger, caféer, livsmedelstillverkande företag, kommunala livsmedelsinspektörer m.fl. Observera att varje grupp kan bestå av 15 personer. Fler än två personer per verksamhet är endast möjligt i mån av plats.

Agenda för dagen
Start kl. 8:00
– Kort presentation av Anticimex och bakgrund, syfte och mål med dagen.
– Genomgång av de fyra grupperna av hälsofaror; allergena faror, mikrobiologiska
faror, kemiska faror och fysiska faror.
Fikapaus (15 min)
– forts. Genomgång av de fyra grupperna av hälsofaror; allergena faror, mikrobiologiska faror, kemiska faror och fysiska faror.
Lunch 1 tim (bekostas av deltagaren själv)
– Grupparbete
– Egenkontrollprogram
– Offentlig kontroll
Fikapaus (15 min)
– Skadedjur
– Avslutning ca kl. 17.00, med frivillig möjlighet att avlägga ett prov för kursdiplom.

Utbildare: Berit Blom Nilsson och Fredrik Selldén är matsäkerhets- och skadedjurstekniker vid Anticimex. De har båda lång erfarenhet inom området och är vana vid att arbeta med såväl livsmedelsproduktion som restaurang.

Hur? Utbildningen ges inom ramen för projekt Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus och har tillkommit efter önskemål från företagen själva. Projektet, och därmed utbildningen, vänder sig primärt till små och medelstora företag inom livsmedelsproduktion (ej primärproduktion), restaurang och butik i Kalmar län. Kostnaden tas av Livsmedelsutveckling Sydost. Begränsat antal platser. Utbildningen är kostnadsfri, men vid ej anmäld frånvaro utgår kostnad om 350 kr. Varje grupp kan bestå av max 15 personer. Fler än två personer per verksamhet är endast möjligt i mån av plats. Inbjudan stänger ca en vecka före kursdag.

Fika och lunch: Livsmedelsutveckling Sydost bjuder på fika. Deltagaren bekostar själv sin lunch.
Ev. allergier kan meddelas i samband med kallelsen 1-2 veckor före kursdag.
Anmälan sker via angivna länkar.

Frågor hänvisas till Thomas Isaksson eller Kristina Bergman, Livsmedelsutveckling Sydost. www.regionkalmar.se/livsmedelsutveckling => Kontaktpersoner.

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Region Kalmar län i samverkan med Linnéuniversitetet, Almi, Länsstyrelsen, LRF Sydost och Hushållningssällskapet. Projektet finansieras av dessa parter samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under regionkalmar.se/livsmedelsutveckling